Bakara Suresi 47. Ayetin Tefsiri

يَا بَن۪ٓي اِسْرَٓاء۪يلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّت۪ٓي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنّ۪ي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَم۪ينَ

"Ey İsrailoğulları! Size ettiğim iyilikleri ve vaktiyle sizi çağdaşlarınıza tercih ettiğimi aklınızdan çıkarmayın"(Bakara 2/47)

"Size ettiğim iyilikleri unutmayın" Bakara 2/47)

Yüce Allah'ın İsrailoğullarına yaptığı iyilikler; Bakara 40. ayette anlattığımız üzere; onları Firavunun zulümlerinden kurtarması, aralarından Musa (a.s)ı doğru yolu göstermesi için peygamber olarak seçmesi, hidayet ve rahmet olarak onlara kitap indirmesidir. (Kasas 28/43) Ayrıca Allah-u Teala onların soylarından melikler, krallar ve Süleyman(a.s), Davut(a.s) gibi nice peygamberleri de çıkartarak, büyük ikram ve iyiliklerde bulunmuştur.

 

 "Vaktiyle sizi çağdaşlarınıza tercih ettiğimi aklınızdan çıkarmayın"(Bakara 2/47)

İsrailoğullarını herkese üstün kılması kendi dönemiyle ilgilidir. Çünkü; "Her nebinin ümmeti, yaşadığı dönemin en üstün toplumudur. Allah Teâlâ müslümanlar için şöyle demiştir: “Eğer inanıp güveniyorsanız en üstün sizsiniz.” (Ali imran 3/139) İsrailoğulları Musa (a.s) ın ümmetidir ve içlerinde Mümin olanlar artık yaşadıkları toplumun en üstünü olmuşlardır. Yoksa ırk olarak bir kavmin diğer kkavimlere üstün kılınması söz konusu bile değildir. Çünkü bütün insanlar Adem (a.s)'dan gelmektedir. Dolayısıyla üstün ırk iddiaları, dünyaya hakimiyet iddiaları kuru bir hayalden ibarettir. Ayrıca "İnsanın çalışmasından başkası kendinin değildir"(Necm 53/39) ayetinden görüldüğü üzere ırk insanın kendi çabası ile kazandığı bir şey olmadığı için üstünlük aracı olamaz..

Günümüzde de Yahudilerin; kendilerine söz verilen topraklardan, Hristiyanların; dünya hakimiyeti kuracaklarından ve diğer bazı grupların ahir zamanda bütün dünyaya hakim olacaklarından bahsetmelerinin bir temeli bulunmadığı gibi, aslında bu iddialar Müslümanlara Allah'ın vaat ettikleri yapılan alıntılardan ibarettir. Dolayısıyla tüm bu yapılan vaatlerin gerçekleşme şartı, son peygambere inanmaktır. Kim son peygambere inanır, O'nun ümmeti olur ise, o ümmetin hakimiyetinden bir fert olarak payını alır. Bu sebeple bugün Yahudilerin ve Hristiyanların gayretleri boşunadır. Nitekim Allah-u Teala O zikirden (levh-i mahfuzdan) sonra bütün kitaplara  da şunu yazdık: Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır."(Enbiya 21/105buyurmaktadır. Demek ki yer yüzünde hakimiyeti ancak salih kullar sağlayabilir.

Sonuç olarak Allah'ın kulları ancak takva ile Allah'ın katında daha değerli olabilirler. Çünkü ayette "Allah katında en değerli olanınız en fazla kendini koruyanınız, Allah'tan  en çok çekineninizdir"(Hucurat 49/13)buyurulmaktadır. Artık; gerçek manada kim Müslüman olursa işte Allah'ın vaadi ancak bunlar için geçerli olur.