Bakara Suresi 28. Ayetin Tefsiri

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْۚ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي۪يكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Allah’a karşı nasıl iyilik bilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi öldürecek ve yeniden can verecektir. Sonra O’nun huzuruna çıkarılacaksınız"(Bakara 2/28)

Bakara 28.ayetteki "ve küntüm emvaten"(siz ölü idiniz) ifadesi Reenkarnasyon yanlıları tarafından insanın önce canlı, sonra ölü hale geldiğine delil getirilmektedir.

Cenab-ı Hak kuran ayetlerini yine Kendisi açıkladığını şöyle söylemiştir: "Bu muhkem kılınmış sonra da hakim ve habir olan Allah tarafından açıklanmış/fussilet bir kitaptır"(11/1) Demek ki ayetlere kendi kafamızdan anlam vermek, kendimizi O'nun yerine koymak gibi olacaktır. "Ölüler/küntüm emvaten" olmak "Anılır/tanınır bir şey haline gelmeden önce insanın üzerinden uzun bir süre geçmiştir" (İnsan 76/1) ayetindeki, önce bitkiler ve hayvanların yaratılıp tabiatın insana uygun hale getirilmesinde geçen süre zarfında insanın ölü halinde olduğunu ifade etmektedir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: "Biz insanı/ademi nutfe-i Emşac/döllenmiş yumurtadan yarattık. Biz onu ağır bir denemeden geçireceğiz. Bu nedenle onu işiten ve gören yaptık" (İnsan 76/2) Ayetlerden anlaşıldığı üzere İnsan, hayvanlardan evrimleşerek değil, döllenmiş yumurtadan oluşmuştur."Sizler ölüler halindeydiniz"/ve küntüm emvaten (Bakara 2/28) ifadesi, insanın bedenini oluşturan elementlerin, parçacıkların, insan doğmadan evvel toprakta bulunduğu anlamına gelir. İlk insana kadar çok uzun zaman geçmiştir. (İnsan 76/1) ama onu oluşturan şeyler hep vardı. İnsan yine toprak olacak ve son bir kez daha diriltilecektir (Mümin 40/11). Önce ölü iken hayata kavuşma ifadesi bunu gösterir. Hz. Adem de tıpkı bizim gibi döllenmiş yumurtadan yaratılmıştır. Ama farkı o yumurtanın içinde bulunduğu ana rahmi görevini toprağın görmüş olmasıdır. Bataklıklarda çeşitli oluşumlar nasıl söz konusu oluyorsa, Hz. Adem'in yaratılışı da benzer şekilde olmuştur. Bu işin uzmanları tarafından Kuran ışığında incelendiğinde daha detaylı bilgilere ulaşılabilinecektir.  İlk insanın yaratılışı ve sonra da insanların topraktan beslenerek yeni yeni insanların yine topraktan gelen besinlerle beslenip yaratılması bizim için birinci yaratılış olarak ifade edilmektedir. Ahirette dirilişimiz Hz. Adem'in dirilişi gibi, vücudumuzun tüm parçaları çürüyüp, tek bir hücremiz kaldığında, özelliklerimizi içinde barındıran o hücreden olacaktır. Ayette nefs kelimesi kullanılan bu hücre sanki bir tohum gibi yeniden vücudu oluşturacaktır. "Sizi topraktan yarattık, yine toprağa çevireceğiz ve bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız." (Taha 20/55) İşte ahiretteki bu olay da insanlığın topraktan ikinci çıkışı olacaktır.

Reenkarnasyon iddialarına cevap için kuranda farklı ayetler vardır.Dünya hayatından başka bir hayat olmadığını, kendi ruhlarının başka bedenlerde tekrar tekrar can bulacağını iddia eden böyle kimselere şu ayetler uygun düşmektedir:"Kendisini/arzusunu ilah yapanı gördün mü? Ondaki bilgiye rağmen Allah onu sapık saymıştır. (Bu inançla devam ettikleri için) Allah onların kulak ve kalbini mühürlemiş, gözüne de perde çekmiştir. Bunlar artık derler ki dünya hayatından başka bir hayat yoktur; ölürüz ve hayat buluruz/nemutu ve nahya. Bizi ancak zaman helak eder. Bu konuda da onların hiç bir bilgisi yoktur" (Casiye 45/23-24) Onların iddiası "Hayat, yalnızca şu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve hayata geliriz/nahya, biz bir daha diriltecek değiliz" (Müminun 23/37) demekten ibarettir. Fakat Cenab-ı Hak bize ahiret ile ilgili gerçekleri bildirmiştir. İnsanların öldükten sonra dünyaya geri çevrilme arzuları gerçektir, fakat izin verilmeyeceği şu şekilde ifade edilmiştir: "Onlardan birine ölüm geldi mi şöyle der: “Rabbim! Beni geri çeviriniz. Terk ettiğim dünyada belki iyi bir iş yaparım”. “Hayır asla; o onun söyleyeceği sözdür. Önlerinde yeniden dirilecekleri güne kadar bir engel vardır.” (Müminun 23/99-100)