Bakara Suresi 163. Ayetin Tefsiri

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌۚ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّح۪يمُ۟

"Sizin ilâhınız, birtek ilâhtır.Ondanbaşka ilâh yoktur. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan O’dur." (Bakara 2/163)

"İlah" tüm dillerde farklı kelimelerle ifade edilir. Örneğin; Kişi Arap ise ilah, farisi ise hüda, ingiliz ise god, Türk ise tanrı diyecektir. İlah kelimesi arapça bir  kelime olup, Türkçesi Tanrı'dır. Önemli olan ise Allah'tan başka ilah/tanrı olmadığını kabul etmektir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor; "Sizin tanrınız sadece Allah’tır; ondan başka tanrı yoktur. Bilgisi her şeyi kuşatmıştır."(Taha 20/98) Kuran-ı Kerim'in bir çok ayetinde Cenab-ı Haktan başka ilah olmadığı yani tevhid inancı zikredilmektedir. Allah'ın tüm kitaplarında bildirdiği ana madde tevhid ve tüm elçilerinin görevi insanları tevhid inancına çağırmaktır. Tevhid demek ayetlerden de anlaşıldığı üzere yalnızca Allah'ın tek ilah olduğunu tasdik etmek değil, O'ndan başka hiç bir ilah olmadığını tasdik etmektir. Tevhid inancı insanın fıtratında olan ve Allah'tan başkasına kul olmaya karşı direnmeyi gerektiren inançtır. (Bakara 163. ayette geçen "İyiliği sonsuz ve ikramı boldur" ifadesi ile ilgili geniş bilgi için bkz. Fatiha suresi 1.ayet)

Tevhid inancının zıddı, reddedilmesi ve korunulması gereken şirk inancıdır. Şirk, ortak etmek demektir. Şirk inancını reddetmeyen bir kimsenin Allah-u Telanın varlığını tasdik ediyor olması kendisine hiç bir şey kazandırmayacaktır. Allah’a şirk koşmak, ona ait özelliklerden birini veya bir kaçını başka bir varlıkta da görmektir. Bu varlık daha çok Allah’a yakın sayılan din büyükleri arasından seçilir. Şeytanlar, onların Allah’ın dostu olduğunu, Allah ile olacak işlerde destek vereceklerini, arabulucu ve şefaatçi olacaklarını fısıldar-lar. Onlara teslim olmak gerektiğini, üzerine basa basa söylerler. Allah’a tam güvenme ve kayıtsız şartsız boyun eğme, imanın olmazsa olmaz şartıdır. Ama insanların çoğu, Allah’a karşı bazı şartlar ileri sürerler. Kimileri şartları kendileri belirler, kimileri de bozulmuş bir dinin veya bir tarikatın ileri sürdüğü şartları uygun bulurlar. Şeytanın en büyük tuzağı, şirk tuzağıdır. Çünkü“Allah şirki bağışla­maz, onun dışında kalanı dilediği kimse için bağışlar.” (Nisa 4/48)