NAS

TEFSİR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla...[*]

[*] "Rahmân” ve “Rahîm" kelimeleri, rahmet (رحمة) kökündendir. Rahmet, iyilik ve ikramı gerektiren incelik anlamındadır. Allah’ın özelliği olarak kullanılınca sadece iyilik ve ikram anlaşılır (Müfredât). Rahmân “rahmeti her şeyi kuşatan” demektir. Bu özellik Allah’tan başkasında olmayacağı için “iyiliği sonsuz” diye çevirdik. Rahîm “çok merhametli” demektir. Bu özellik Allah’ın dışındaki varlıklarda da olabilir. Nitekim ‘rahîm’ kelimesi, Tevbe 9/128. âyette Resulullah için; Fetih 48/29. ayette ise müminler için kullanılmıştır.


(Nas 114/1)
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ
De ki: “Sığınırım insanların Rabbine /sahibine,


(Nas 114/2)
مَلِكِ النَّاسِۙ
İnsanların hükümdarına,


(Nas 114/3)
اِلٰهِ النَّاسِۙ
İnsanların İlahına!


(Nas 114/4)
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ
Sinsice kötülükler fısıldayanın şerrinden sığınırım[*].

[*] A'raf 7/200, Mü'minun 23/97-98, Fussilet 41/36.


(Nas 114/5)
اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ
O, vesveseyi insanların içine sokar.


(Nas 114/6)
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
Cinlerden de olur, insanlardan da[*].

[*] En’âm 6/112