NAS

TEFSİR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla...[*]

[*] "Rahmân” ve “Rahîm" kelimeleri, rahmet (رحمة) kökündendir. Rahmet, iyilik ve ikramı gerektiren incelik anlamındadır. Allah’ın özelliği olarak kullanılınca sadece iyilik ve ikram anlaşılır (Müfredât). Rahmân “rahmeti her şeyi kuşatan” demektir. Bu özellik Allah’tan başkasında olmayacağı için “iyiliği sonsuz” diye çevirdik. Rahîm “çok merhametli” demektir. Bu özellik Allah’ın dışındaki varlıklarda da olabilir. Nitekim ‘rahîm’ kelimesi, Tevbe 9/128. âyette Resulullah için; Fetih 48/29. ayette ise müminler için kullanılmıştır.


(Nas 114/1)
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ
De ki: “Sığınırım[1*] insanların Rabbine /sahibine,[2*]

[1*] Felak 113/1.

[2*] Rab kelimesinin Türkçe karşılığı “sahip”tir. Evin sahibine rabb’ud-dâr yani evin rabbi (Müfredât), sermaye sahibine de rabb’ül-mal yani sermayenin rabbi denir. 


(Nas 114/2)
مَلِكِ النَّاسِۙ
insanların hükümdarına,[*]

[*] Tâhâ 20/114, Mü’minun 23/116.

 

(Nas 114/3)
اِلٰهِ النَّاسِۙ
insanların İlahına,[*]

[*] İlah, kulluk edilen varlıktır. Tek ilah Allah’tır. (Bakara 2/255, Âl-i İmran 3/2, Nisa 4/87, Taha 20/8, Neml 27/26, Kasas 28/70, Teğabün 64/13)

 

(Nas 114/4)
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ
sinsice (kötülükler) fısıldayanın şerrinden (sığınırım)![*]

[*] A'raf 7/200, Nahl 16/98, Mü'minun 23/97-98, Mü’min 40/56, Fussilet 41/36.

 

 

(Nas 114/5)
اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ
O, insanların içine (kötülükler) fısıldayandır.


(Nas 114/6)
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
Cinlerden de olur, insanlardan da[*].

[*] En’âm 6/112