İHLAS

TEFSİR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla...[*]

[*] "Rahmân” ve “Rahîm" kelimeleri, rahmet (رحمة) kökündendir. Rahmet, iyilik ve ikramı gerektiren incelik anlamındadır. Allah’ın özelliği olarak kullanılınca sadece iyilik ve ikram anlaşılır (Müfredât). Rahmân “rahmeti her şeyi kuşatan” demektir. Bu özellik Allah’tan başkasında olmayacağı için “iyiliği sonsuz” diye çevirdik. Rahîm “çok merhametli” demektir. Bu özellik Allah’ın dışındaki varlıklarda da olabilir. Nitekim ‘rahîm’ kelimesi, Tevbe 9/128. âyette Resulullah için; Fetih 48/29. ayette ise müminler için kullanılmıştır.


(İhlas 112/1)
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ
De ki: “O Allah, bir tektir[*].

[*] Bakara 2/163, En’am 6/3, Nahl 16/51, Kasas 28/70, Saffat 37/4.


(İhlas 112/2)
اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ
Allah, her şeyin kendisine muhtaç olduğu varlıktır.[*]

[*] Fatır 35/15, Rahman 55/29.

 

(İhlas 112/3)
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْۙ
Çocuk sahibi olmamıştır, kimsenin çocuğu da değildir.[*]

[*] Bakara 2/116, En’am 6/100-101, Tevbe 9/30, Yunus 10/68, İsra 17/111, Kehf 18/4-5, Meryem 19/88-93, Enbiya 21/26, Saffat 37/151-154.

 

(İhlas 112/4)
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ
Hiçbir şey ona denk değildir.”[*]

[*] Nahl 16/74, Şûrâ 42/11. Aynı gerçek Tevrat’ta da vurgulanır: “Yücesin, ey Egemen RAB! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok!” (2. Samuel 7:22). "Beni kime benzeteceksiniz ki eşitim olsun?” diyor Kutsal Olan” (Yeşeya 40/25).